Slaboprúd

  • telefónne rozvody
  • televízne rozvody
  • PC rozvody
  • elektrická požiarna signalizácia
  • elektrická zabezpečovacia signalizácia
  • domáci telefón, videotelefón
  • ozvučenie