Elektromontáže POGA

Firma bola založená v roku 1990 spoločníkmi s bohatými skúsenosťami v oblasti elektroinštalácií na objektoch bytovej a občianskej vybavenosti, kotolní, trafostaníc, priemyselných a tiež zdravotníckych stavbách
Naše zákazky sú realizované skúsenými pracovníkmi s mnohoročnou praxou s predpísanými skúškami a podľa platných STN. Tento tím je trvale doplňovaný mladými pracovníkmi, ktorí prinášajú pružnosť a nové prístupy.
Na stavbách pracujeme s kompletným strojným vybavením HILTI potrebným pre našu činnosť. Sekacie práce prevádzame bezotrasovou technológiou.
Ponuka komplexných služieb pre zákazníka a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne prác patria k dlhodobým cieľom našej firmy. Kompletnosť dodávok je daná zabezpečením všetkých činností pri realizácii zákazky
Garantujeme Vám ekonomickú výhodnosť, rýchlosť postupu prác a požadovanú kvalitu nami dokončeného diela