Späť

PRE DOMÁCNOSŤ - www.DRAINVAC.com

  PäŤ KROKOV ČINNOSTI JEDNOTKY

Ponúkame centrálne vysávače DrainVac

Pracujú v niekoľkých úrovniach a to od väčších rodinných domov až po veľké priemyselné podniky. Sú dodávané v ôsmych výkonnostných prevedeniach.

Mokrý mechanický odlučovač má v hornej časti umiestenú vysávaciu turbínu. V spodnej časti je zmiešavacia nádrž uzavretá podtlakovým uzáverom.

Vysávaný prach a iné nečistoty sú pri nasatí do nádrže pokropené vodou, a po naplnení automaticky vypustené do kanalizácie.

Odpadá akýkoľvek styk s prachom a alergénmi, nie je nutné žiadne vynášanie nádoby s prachom a regenerácie filtrov.

Všetky nečistoty sú po ukončení vysávania  spláchnuté do kanalizácie.

Príslušenstvo systému DrainVac umožňuje čistení a šampónovanie kobercov a čalúneného nábytku, stieranie mokrých podláh apod.

Je to dokonalý automat, použiteľný pre väčšie rodinné domy, penzióny, hotely a priemyselné celky.

 1. kľudový stav

2. vysávanie

3. dosiahnutie úrovne hladinových senzorov
(15-30 min.)

4. vyprázdňovanie
(cca 15 sec.)

 

5. kľudový stav

Všetky vysaté nečistoty boli spláchnuté automaticky do odpadu a celý systém je pripravený na nový cyklus.

Model

Motor

Príkon Napätie Sací výkon Množstvo vzduchu Podtlak Váha CENA v SKK
Watt Volt Air watt lit./sec kPa kg
DF1A - 150 1

1555

230

448

44,7

35

12

49 660,-

DF2A310 2 2500 230 575 49,5 40,7 26 62 595,-