Janotova 6, 841 04 Bratislava
tel./fax: 02 / 6542 1507
e-mail: poga@poga.sk